OFERTA

ikona_doardztwo

DORADZTWO I NADZÓR OBSZARU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Przeprowadzenie restrukturyzacji służb finansowo-księgowych. Zarządzanie strukturami finansowo-księgowymi. Sporządzenie koncepcji wdrażania modułu finansowo-księgowego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

ikona_audyt

AUDYT KSIĘGOWY

Weryfikacja poprawności dotychczasowej obsługi księgowej prowadzonej przez jego wewnętrzne służby lub zewnętrznie. Szczegółowy zakres audytu ustalany jest w porozumieniu z Klientem w toku indywidulanych rozmów i po zbadaniu jego potrzeb.

ikona_kontrola

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Kontrola wewnętrzna Firmy przeprowadzona jest zgodnie z normą, procedurami Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

ikona_raporty

SPORZĄDZANIE RAPORTÓW ZARZĄDCZYCH

Stworzenie narzędzi do realizacji danych zgodnych z potrzebami Zarządu.

ikona_konsulting

KONSULTING PROCESÓW BIZNESOWYCH I INFORMATYCZNYCH

Doradztwo w zakresie analizy, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz informatycznych – dla maksymalnej efektywności, innowacyjności oraz wzrostu twojej organizacji.

ikona_coaching

COACHING BIZNESOWY

Ma na celu wsparcie procesu rozwoju i kształtowania zdolności danej osoby lub całej grupy osób. Coaching biznesowy wykorzystywany jest w strategiach biznesowych jako element szkolenia i doskonalenia pracowników.

ikona_szkolenia

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia dedykowane dla działów księgowych i finansowych. Szkolenia są narzędziem do wykonania obszarów funkcjonowania.

ikona_compliance

COMPLIANCE

Odpowiedzialność związana z prawidłowym prowadzeniem ksiąg i rachunkowością. Odpowiedzialność karnoskarbowa.